อนุทิน 107431 - ชูชีพ เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวเกศิณี คำเกษ

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติวิชาภาษาไทยของนักเรียน ม.3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบ

ข้อดี     ดูเข้าใจง่าย

ข้อปรับปรุง เนื้อหาค่อนข้างเยอะ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

    

2

สีตัวอักษร

 

 

      /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

      /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

6

      15

รวม

 

 

      21

เขียน 28 Apr 2012 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)