อนุทิน 107404 - ชูชีพ เหลือผล

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ  นางวราภรณ์ วุฒิสาร

ชื่อเรื่อง 

ข้อดี     ดูง่าย เข้าใจง่าย สบายตา

ข้อปรับปรุง  ขนาดตัวอักษรค่อนข้างเล็ก

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

      

2

สีตัวอักษร

 

 

      /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

10

       9

รวม

 

 

      19

  เขียน:  

ความเห็น (0)