อนุทิน #107375

กลางฤดูร้้อน ทุ่งบ้านขาวแลทุ่งตะเครียะ  ข้าวออกรวงเหลืองอร่าม เสียงโฆษณาจากนักการเมืองดังทั่วคุ้งน้ำข้ามตำบล    

โฆษณาหน้าเลือกตั้งดังอีกครา  ชาวไร่นามีความหมายกันอีกครั้ง

จากที่เคยดิ้นรนมาลำพัง   สี่้ปีครั้งมาเข้าใจแลเห็นใจ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)