อนุทิน 107375 - ข้าว คอยฝน

กลางฤดูร้้อน ทุ่งบ้านขาวแลทุ่งตะเครียะ  ข้าวออกรวงเหลืองอร่าม เสียงโฆษณาจากนักการเมืองดังทั่วคุ้งน้ำข้ามตำบล    

โฆษณาหน้าเลือกตั้งดังอีกครา  ชาวไร่นามีความหมายกันอีกครั้ง

จากที่เคยดิ้นรนมาลำพัง   สี่้ปีครั้งมาเข้าใจแลเห็นใจ

เขียน 27 Apr 2012 @ 19:53 () แก้ไข 27 Apr 2012 @ 19:55, ()


ความเห็น (0)