อนุทิน 107347 - อ.นุ

อ.นุ

เรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน...

ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวมหรสพทางวิญญาณปีที่ 6 ครั้งที่ 8
คอนเสิร์ต “พุทธะ” ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
และพิธีลงนาม MOU จีวัน-มศว

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ชั้น ๒๒ อาคารอมรินทร์พลาซ่า

เนื่องในโอกาสธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2600ปี
แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เขียน 27 Apr 2012 @ 02:34 () แก้ไข 27 Apr 2012 @ 02:35, ()


ความเห็น (0)