อนุทิน 107340 - ธิ

ธิ
  • โล่งใจไปเปลาะใหญ่  ศูนย์อนามัยและสำนักงานควบคุมโรคมาประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  มีการบ้านที่ต้องติดตามผลลัพธ์ต่ออีกเล็กน้อย  กำลังกาย  กำลังใจเข้มแข็ง  พันธะเกาะเกี่ยวของทีมเหนียวแน่น  ร่วมคิด  ร่วมทำ...สบายหายห่วง  เพื่อตัวเราเองสุขภาพดี  เพื่อสุขภาวะผู้ป่วย  ผู้มารับบริการ  ครอบครัวและญาติ  ชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
  • ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล  ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ ของทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คำชมคนภายนอกก็ดี  ชื่นชมกันเองของคนในโรงพยาบาลก็ดีมาก  เก็บความรู้สึกดี ๆ ในใจเราเองไว้  เผื่อวันหน้ามีความทดท้อ  ให้นึกถึงวันนี้...แล้วอุปสรรคใด ๆ ที่ผ่านเข้ามาทดสอบชีวิตเรา  ก็จะผ่านไปได้
  • แค่ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้  ทำดีต่อเนื่องไป
  • อย่าลืมไปชื่นชมให้คนที่ไม่ได้เข้าฟังเอง  ในแง่มุมที่เขาเกี่ยวข้องกับทีมใดทีมหนึ่ง
เขียน 26 Apr 2012 @ 23:29 ()


ความเห็น (0)