อนุทิน 107339 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

การสอบสัมภาษณ์ในการทำวีซ่า จะมีทั้งการสอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ที่คิดจะไปทำวีซ่าของสหรัฐต้องเตรียมตัวไปบ้างในเรื่องภาษา สำหรับเอกสารก็ต้องครบตามที่สถานทูตต้องการ...วันนี้ พี่ภัคร บอกว่า เกรดออกครบ ๔ วิชาแล้ว สรุปแล้วเทอมนี้พี่ภัครได้เกรด ๔.๐๐

เขียน 26 Apr 2012 @ 23:25 ()


ความเห็น (0)