อนุทิน 107332 - Tawandin

  ติดต่อ

การเรียนรู้...จักผม...เส้นเดียว...เป็นร้อยแฉก!

• ใช้(รอยหยักของ...)สมอง...ในการจัก...คงได้...ระดับหนึ่ง

• ใช้ีฝีมือ...จัก...คงได้...ขนาดหนึ่ง

• ใช้หัวใจ...จัก...คงได้...ประมาณหนึ่ง

• ใช้สมอง...ฝีมือ...หัวใจ...จัก...คงได้...?

• ใช้สมอง...ฝีมือ...หัวใจ....พร้อมจิตวิญญาณทุกกระแสที่มี...ในการจัก...คงได้...?? 

ขอ...ข้าพเจ้า...ไม่พึงประมาท ในหลักการศึกษา ไตรสิกขาเถิดเทอญสาธุๆๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)