อนุทิน 10727 - a l i n_x a n a =)

  ติดต่อ

Jun 9, 08--walk up hill ~ 40 min total 3 km.

5:00-6:00 -- Step Aerobics 1 hr. HR = 24 /15 sec. (music (60's)  -very fast)

  เขียน:  

ความเห็น (0)