อนุทิน 107264 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2555 เรื่องการผลิตมะละกอคุณภาพ

รุ่นที่ 1 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ) และ รุ่นที่ 2 (วันที่ 16 มิถุนายน 2555)

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร. (034) 351934 หรือ โทรสาร (034) 351934 หรือ คุณรัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ 089-2541552

เขียน 25 Apr 2012 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)