อนุทิน 107254 - สมองสร้างสุข

จาก http://eng.otat.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=5343859&Ntype=2 เวปไซด์สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย

“Occupational therapy is the art and science of enabling engagement in everyday living, through occupation; of enabling people to perform the occupations that foster health and well-being; and of enabling a just and inclusive society so that all people may participate to their potential in the daily occupations of life.”

Source: 4th APOTC 2007 in Hongkong during 23-26 June 2007

เขียน 25 Apr 2012 @ 09:56 ()


ความเห็น (0)