อนุทิน 107249 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

โจทย์ ที่เหนือโจทย์ ที่พระเจ้าส่งมาให้ต้องเรียนรู้ เพื่อฝึกอยู่กับปัจจุบัน

คำว่า " อยู่กับปัจจุบัน " ไม่ใช่คำที่จะกระทำได้ หรือ เข้าใจได้โดยง่าย กันดั่งที่คิดหรอกนะ

ก้อ..เมื่อใครคนใดคนหนึ่ง เจอโจทย์ชีวิตมากระทบ แน่นอนว่า... โจทย์ดังกล่าว ย่อมจักมีอิทธพลต่อจิตใจ จากความปักมั่นในทิฐิแห่งตน แม้ที่สุด จะตรง หรือ ถูกต้องแท้ตามที่ตนสรุป ยืนหยัด ยึด หรือไม่ก็ตามแต่

หากก็มีอิทธิพลอย่าง ไม่ รู้ ตัว

โจทยชีวิตที่มีอิทธิพล เชิง นี้ หากผู้ที่เจอมีพื้นฐานเป็นคนไม่ดี มีแกนมิจฉาทิฐิ เป็นตัวนำในใจ นับว่า เป็นผู้สุดซวยที่สุดที่จะยิ่งตกจมลึกมากกว่าใครในโลก

โจทย์ชีวิตที่มีอิทธิพลเชิงนี้ หากบุคคลที่เจอมีพื้นฐานเป็นคนดี มีแกนจิตเป็นสัมมาทิฐิอยู่เดิมเป็นทุน นับว่า เป็นผู้มีบุญมาก โจทย์ ย่อมจักช่วยผลักดันชีวิตให้ขับเคลื่นไปในทิศทางที่ดีแต่หนักหน่วงได้อย่างดีทั้งรู้ตัว และไม่รู้ตัว เรียกว่า ปฏิบัติลำบาก น้ำตานองหน้า หากบรรลุถึงธรรมถูกแท้ได้ไว

เพื่อจักเติบโต ไม่พลาดด่วนสรุปใคร หรือ สรุปปัญหาใด ที่ไวกว่าความจริง

แม้จะจริงหรือไม่ก็ตาม...และจักช่วยให้เข้าใจ..ใจ ในยามที่ปัก ยึด ตามที่ตนคิด

และสำคัญ คือ ตนของตนนั้น

จักเติบกล้า เรียนรู้ทิฐิตน ในยามที่ยึดปักใจมั่นอย่างรู้ค่า

จากบทเรียนที่ผ่าน...และ

จากความรอบคอบหากก็สามารถปล่อยวางเป็น...อย่างรู้ควรได้ต่อทุกโจทย์ที่จะเข้ามาใหม่ ๆ ในอนาคต ได้ถูกตรงต้องตรงจริง ของจริง เกิดจริงได้อย่างสมบูรณ์ สุดที่จะอนุโมทนา

เขียน 25 Apr 2012 @ 05:31 () แก้ไข 25 Apr 2012 @ 05:34, ()


ความเห็น (0)