อนุทิน 107239 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ถ้าเราทำอะไรแล้วได้บันทึกไว้ เราจะกลับมาทบทวนและนำกลับไปสรุปบทเรียนการทำงานได้ และเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อถึงปลายปีงบประมาณ เราก็มีเนื้องานของเราที่จะนำเสนอและประเมินผลการทำงาน สถิติต่างๆ ถึงมันจะยิบย่อยและมีมากมาย. ให้ลองออกแบบระบบจัดเก็บที่ง่ายๆ ถนัดไอทีก็ใช้ไอที ไม่ถนัดเลยก็ใช้กระดาษรีไซเคิล. บันทึกแต่ละวันๆ ไว้ดีแน่นอน ....ก็พร่ำสอนพร่ำแนะนำคนภายในงานไป...
เขียน 24 Apr 2012 @ 21:18 ()


ความเห็น (0)