อนุทิน 107220 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๑๓. เตรียมจัดเวทีสุขภาวะชุมชนศึกษา ของเวทีคนหนองบัว นครสวรรค์

วันนี้จะไปเตรียมจัดเวทีพัฒนา CoP และเครือข่ายสุขภาวะชุมชนหนองบัวศึกษา ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน อยากนั่งรถไฟไปเพื่อนั่งดูสภาพบ้านเมืองตลอดสองข้างทาง แต่รถเร็วและรถด่วนพิเศษที่จะถึงท่ารถก่อนรถเข้าบ้านที่หนองบัวจะหมด เต็มหมด จะนั่งรถตู้ก็มีบทเรียนว่าต้องนั่งตัวแข็งเบียดกันตลอดทางกว่า ๓-๔ ชั่วโมง นั่งหลับไม่ได้ ต้องนั่งรถทัวร์แล้วไปต่อรถไฟซึ่งออกจากหัวลำโพงตั้งแต่ยังไม่สว่างแต่จะไปถึงนครสวรรค์ตอนบ่ายที่รถทัวร์จะไปถึงพอดี

เขียน 24 Apr 2012 @ 09:48 () แก้ไข 24 Apr 2012 @ 09:49, ()


ความเห็น (0)