อนุทิน #107192

อกุศลจิต นั้นเขามาเยือน แล้วอัตตาก็ยึดว่าเป็นเรา ต้องยอมตาม  เอามาเป็นตัว

อัตตานั้นยึดเอาขันธ์ 5 มาเป็นของเรา

เขียน:

ความเห็น (0)