อนุทิน 107192 - kmsabai

kmsabai

อกุศลจิต นั้นเขามาเยือน แล้วอัตตาก็ยึดว่าเป็นเรา ต้องยอมตาม  เอามาเป็นตัว

อัตตานั้นยึดเอาขันธ์ 5 มาเป็นของเรา

เขียน 23 Apr 2012 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)