อนุทิน 107180 - ดร.ภิญโญ

ดร.ภิญโญ

Appreciative Inquiry: มาทำ AI Workshop เรื่องการพัฒนาาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านมุมมอง Appreciative Inquiry ให้นิสิตจุฬา ปี 4

เขียน 23 Apr 2012 @ 07:56 ()


ความเห็น (0)