อนุทิน 107180 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

Appreciative Inquiry: มาทำ AI Workshop เรื่องการพัฒนาาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านมุมมอง Appreciative Inquiry ให้นิสิตจุฬา ปี 4

  เขียน:  

ความเห็น (0)