อนุทิน #107180

Appreciative Inquiry: มาทำ AI Workshop เรื่องการพัฒนาาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านมุมมอง Appreciative Inquiry ให้นิสิตจุฬา ปี 4

เขียน:

ความเห็น (0)