อนุทิน #107162

ตรัสรู้ (พุทธวาจา)..เรียนรู้..(ง่าย)..ปฏิบัติ..(ยาก)..มันเป็นเช่นนั้นเอง..(พุทธทาส)..เห็น..(ธรรมชาติ)..คือ..มีอยู่..เกิดแล้ว..ดับไป...

เขียน:

ความเห็น (0)