อนุทิน 107162 - ยายธี

  ติดต่อ

ตรัสรู้ (พุทธวาจา)..เรียนรู้..(ง่าย)..ปฏิบัติ..(ยาก)..มันเป็นเช่นนั้นเอง..(พุทธทาส)..เห็น..(ธรรมชาติ)..คือ..มีอยู่..เกิดแล้ว..ดับไป...

  เขียน:  

ความเห็น (0)