อนุทิน #107160

  ติดต่อ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๕๕ เช้าบรรยายให้ สรรพสามิต เขต ๖ พิษณุโลก ณ เขาคล้อ..จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๙-๑๒ พฤษภา ๕๕ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์-มาเลเซีย พร้อมคณะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)