อนุทิน 107160 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

วันที่ ๒๔ เมษายน ๕๕ เช้าบรรยายให้ สรรพสามิต เขต ๖ พิษณุโลก ณ เขาคล้อ..จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๙-๑๒ พฤษภา ๕๕ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์-มาเลเซีย พร้อมคณะ

เขียน 22 Apr 2012 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)