อนุทิน 107155 - panchatan

  ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกปี

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) คำว่าโลกในที่นี้มีความหมายอยู่ 2 นัย นัยแรก หมายถึง โลกทางกายภาพ ที่มีภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร ส่วนอีกนัยหนึ่ง หมายถึงชาวโลก คือ สรรพชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนโลก การคุ้มครองโลกจึงหมายถึงการคุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองชาวโลกด้วย..จาก เว็บไซต์ dmc

โลกสกปรกรกรุงรัง เกิดจากคน ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่น ดังนั้น การรำลึกถึงโลก และดูแลโลกให้น่าอยู่จึงควรแก่การสนับสนุนอย่างยิ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)