อนุทิน 107108 - Tawandin

Tawandin

ตั้งจิตมั่น ในการปรับสมดุลสุขภาพกาย สุขภาพจิตตนเอง

อ...เอาพิษออก เป็นไปด้วยดี

อ...อาหาร..กาย อาหารใจ ให้ประณีตขึ้น ค่อยๆปรับค่อยๆเป็นไป

อ...อากาศ ฝึกหายใจให้ลึกขึ้น

อ...ออกกำลังกาย เริ่มออกนอกอาคาร พรุ่งนี้จะเริ่มใช้จักรยานเดินทางแทนรถเมล์

อ...อารมณ์ ประคองได้ดีขึ้น แม้ยังเซแซ่ดๆบ้างบางจังหวะ

อ...อิทธิบาท เริ่มติดเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น

อ...เอนกาย เริ่มฝึกความเคยชินใหม่ ลองดู...ไม่เสียหลาย นอนหัวค่ำ ตื่นเช้า (เล่นตื่นกลางดึกเสียนี่ ตอนนี้เลยตาจะปิดเสียให้ได้)

สองวันนี้...จิตขึ้นสู่วิถี...การรับโจทย์ในพื้นที่ฐานงาน แม้...ตั้งใจว่า...ตั้งหลักดีแล้ว ก็ยังเซหลุนๆ ล้มแผละเล็กน้อย แต่เป็นไปแบบวิ่งทน...พอได้

ความรู้สึกที่มี...มีไว้เพื่อเข้าใจผู้อื่น ในหลากหลายมิติ

แต่...สิ่งที่ควรดำเนินไป...พึงใช้เหตุผลนำ

...ปัดฝุ่นวิ่งต่อ...ไม่ท้อ...ทำทาง... สาธุๆๆ

เขียน 20 Apr 2012 @ 21:24 () แก้ไข 21 Apr 2012 @ 21:16, ()


ความเห็น (0)