อนุทิน 107108 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตั้งจิตมั่น ในการปรับสมดุลสุขภาพกาย สุขภาพจิตตนเอง

อ...เอาพิษออก เป็นไปด้วยดี

อ...อาหาร..กาย อาหารใจ ให้ประณีตขึ้น ค่อยๆปรับค่อยๆเป็นไป

อ...อากาศ ฝึกหายใจให้ลึกขึ้น

อ...ออกกำลังกาย เริ่มออกนอกอาคาร พรุ่งนี้จะเริ่มใช้จักรยานเดินทางแทนรถเมล์

อ...อารมณ์ ประคองได้ดีขึ้น แม้ยังเซแซ่ดๆบ้างบางจังหวะ

อ...อิทธิบาท เริ่มติดเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น

อ...เอนกาย เริ่มฝึกความเคยชินใหม่ ลองดู...ไม่เสียหลาย นอนหัวค่ำ ตื่นเช้า (เล่นตื่นกลางดึกเสียนี่ ตอนนี้เลยตาจะปิดเสียให้ได้)

สองวันนี้...จิตขึ้นสู่วิถี...การรับโจทย์ในพื้นที่ฐานงาน แม้...ตั้งใจว่า...ตั้งหลักดีแล้ว ก็ยังเซหลุนๆ ล้มแผละเล็กน้อย แต่เป็นไปแบบวิ่งทน...พอได้

ความรู้สึกที่มี...มีไว้เพื่อเข้าใจผู้อื่น ในหลากหลายมิติ

แต่...สิ่งที่ควรดำเนินไป...พึงใช้เหตุผลนำ

...ปัดฝุ่นวิ่งต่อ...ไม่ท้อ...ทำทาง... สาธุๆๆ

เขียน 20 Apr 2012 @ 21:24 () แก้ไข 21 Apr 2012 @ 21:16, ()


ความเห็น (0)