อนุทิน 107071 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เย็นนี้ฉันเห็นชายวัยกลางคนนั่งเก็บเศษเปลือกสับปะรดและเศษเปลือกกล้วยที่หล่นบนพื้นดินข้างทางจนสะอาด  เพราะขนจากรถกระบะนำมาใส่รถซาเล้งเพื่อนำไปขาย
  • ภาพที่เห็นช่างงดงามในความรู้สึก  หากคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกต่อสังคม
    บ้านเมืองคงพัฒนาทางจิตวิญญาณมากกว่านี้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)