อนุทิน 107056 - panchatan

panchatan

พูดถึง เวรกรรม คำนี้ โดยทั่วไปคนไม่ชอบ เวรกรรม เป็นคำประสบ คือ เวร คำหนึ่ง บวกกับ กรรม ซี่งเป็นคำที่สอง ประสมแล้วความหมายไม่ดี และไม่เป็นมงคล

มาดูกันในรายละเอียด เวร คือ ความพยาบาท ความปองร้าย ใครๆก็ต้องการอยู่ห่างจากเวร .....ในคำแผ่เมตตา ก็มีพูดเกี่ยวกับเวร ... อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร ส่วน กรรม ความหมายตามตำรา คือ การกระทำ ถ้าเป็นกรรมไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม กรรมที่ดี คือ กุศลกรรม ซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อน ตรงไปตรงมา เมื่อประสมกันเป็น กรรมเวร ความหมายยังเป็นไปในทางลบ

สำหรับ คำว่า อยู่เวร มีใช้กันมานานแล้ว นานแค่ไหนไม่ทราบแน่ชัด อยู่เวรหมายถึงการทำงานเป็นกะ ภาษาอังกฤษ คือ shift หรือการทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังสถานที่นอกเวลาปกติ

ที่นำมาเขียนในวันนี้ เพราะประทับใจในความคิดของคนบางคน ที่เรียกการปฏิบัติหน้าที่ "อยู่เวร" เป็น "อยู่บุญ" น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เหมือนกับที่มีคนเปลี่ยน เรียก "แห้ว" เป็น "สมหวัง" ฮิฮิ

avera hontu

เขียน 19 Apr 2012 @ 11:11 ()


ความเห็น (0)