อนุทิน 107052 - pornpain EN phunumyoy

  ติดต่อ

การมีความเจริญในด้านการติดต่อสื่อสารแบบรวดเร็วไร้พรหมแดน ทำให้เรามีความสะดวกในทุกด้านและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ แบบทันทีเลยก็ว่าได้ มีการติดต่อกับเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ของโลก online ถ้าอีกมุมมองหนึ่งกลับทำให้คนขาดความสนใจและความต่อเนื่องในกิจกรรมที่กำลังกระทำ ขาดแม้กระทั่งความสนใจบุคคลที่อยู่รอบข้างหรือขาดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต่อไปวันข้างหน้าดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครคุยกันมั้งคะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)