อนุทิน 107017 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ       พรพรรณ  ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง  ตรรกศาสตร์  ม.4  โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค TAI

ข้อดี              เตรียมตัวมาพร้อม 

ข้อปรับปรุง      -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

  น้อย ( 1 )

   ปานกลาง ( 2 )

   มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

2

18

รวม

   

20

เขียน 18 Apr 2012 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)