อนุทิน 107014 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ        ดุษฎี  เหลาแหลม

ชื่อเรื่อง           การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3

ข้อดี               พูดเสียงดัง  ฟังชัด

ข้อปรับปรุง    -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

  น้อย ( 1 )

   ปานกลาง ( 2 )

   มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

     

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

2

18

รวม

   

20

เขียน 18 Apr 2012 @ 09:31 ()


ความเห็น (0)