อนุทิน 107013 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ       กุลกนก  เสียงล้ำ

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา  ชั้น ป.4

ข้อดี              เตรียมตัวมาพร้อม  พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง    -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

   น้อย ( 1 )

   ปานกลาง ( 2 )

   มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

2

18

รวม

   

20

เขียน 18 Apr 2012 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)