อนุทิน 106997 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มีทีมงานที่ได้รวมตัวกันอย่างน่ายินดี

ท่านเเรกเป็นวิทยากรกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ "ละคร" เป็นเครื่องมือ อีกท่านเป็น วิทยากรที่ใช้ "ดนตรี" เป็นเครื่องมือ และมีผมเป็นผู้เชื่อมวิทยากรกระบวนการทั้งสองท่านทำงานร่วมกันในการผลักดันกระบวนการครูเพื่อศิษย์ 21st Century skills แค่คิดก็สนุกแล้วครับ

เขียน 17 Apr 2012 @ 20:23 () แก้ไข 17 Apr 2012 @ 20:24, ()


ความเห็น (0)