อนุทิน #106997

มีทีมงานที่ได้รวมตัวกันอย่างน่ายินดี

ท่านเเรกเป็นวิทยากรกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ "ละคร" เป็นเครื่องมือ อีกท่านเป็น วิทยากรที่ใช้ "ดนตรี" เป็นเครื่องมือ และมีผมเป็นผู้เชื่อมวิทยากรกระบวนการทั้งสองท่านทำงานร่วมกันในการผลักดันกระบวนการครูเพื่อศิษย์ 21st Century skills แค่คิดก็สนุกแล้วครับ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)