อนุทิน 106977 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๒๖ |

"Tablet : Copy and Paste ได้ไหม?"

ตั้งคำถามไว้ด้วยความไม่แน่ใจและไม่ทราบจริง ๆ ว่า สิ่งที่รัฐได้เซ็ทไว้ใน Tablet ที่แจกให้กับเด็ก ป.๑ นั้น เด็กสามารถ Copy and Paste ได้หรือไม่

หากทำได้ สภาพแวดล้อมรวม การตั้งคำถาม การให้งานเด็ก จะเป็นตัวควบคุม หากเดินสู่เ้ส้นทางการใช้เทคนิคเช่นนั้นให้ถูกต้อง

อีกประเด็น หาก Copy and Paste ได้จริง ช่างชัดกับโรงเรียนแบบวอลดอร์ฟที่ "อนุญาตใ้ห้เด็กใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ตอน ม.ปลาย"

เขียน 17 Apr 2012 @ 11:38 () แก้ไข 17 Apr 2012 @ 17:11, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมเคยเขียนไว้ในประเด็นนี้ว่า c&p นี้จะเป็นอันตรายมาก เพราะทำให้เด็กไม่คิด เขียน เอง ดังนั้นยิ่ง c&p มากเท่าใด ก็จะยิ่งโง่ขึ้นมากเท่านั้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมุมมองของท่าน คนถางทาง ครับ ;)...