อนุทิน 106967 - pornpain EN phunumyoy

การทำงานในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนที่ต้องอาศัยการตัดสินใจ ความรู้ความชำนาญตลอดจนความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ในการรักษาเยียวยาทางกายยังเห็นผลที่ค่อนข้างเร็วและสามารถประเมินได้ แต่การดูแลรักษาเยียวยาทางใจ หรือความต้องการ บางครั้งไม่สามารถคาดการณ์หรือประเมินได้เลยแม้แต่นิดเดียว จนบางครั้งก็รู้สึกว่าการทำงานภายใต้ภาวะฉุกเฉินทางอารมณ์ก็เป็นการยากและท้าทายเราเหมือนกันนะคะ

เขียน 17 Apr 2012 @ 01:18 ()


ความเห็น (0)