อนุทิน 106957 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ฝากคิด เพื่อพัฒนากาย วาจา จิตตน

ในโลกแห่งความเป็นส่วนตัวอันเป็นตัวตนจริง ๆ ตามฐานที่ตนเป็น หรือ สมาทาน...เช่น คนสมาทานศีล ๘ คนสมทานศีล ๕ คนที่ไม่เคยสมาทานใด ๆ... ต่างคงทำตัวสบาย ๆ ไปจากระทั่งบกพร่องในพฤติกรรมที่ต้องการปกปิด...

อีกด้านหนึ่ง

ในโลกแห่งความเป็นสาธารณะอันเป็นตัวตนที่จำต้องแสดงออก ตามฐานะ ตามบทบาทสังคม ที่แต่ละคนมี...เพื่อให้คนในสังคมเห็นว่า...ตนเป็นคนคุณภาพเปิดเผย โปร่งใส...

ไม่ว่า จะโดยประการใด หากมีใครมารู้ความเป็นไปตามจริงทั้งสองส่วน ทั้งในส่วนบกพร่อง และในส่วนสร้างภาพต่อสาธารณะ

ความไม่พอใจจากการถูกรู้...ย่อมเกิดแก่บุคคลดังกล่าว...โดย แต่ละคนนั้น จะแสดงออกมาตามความหนักเบา ของมายาที่บดบังพรางไว้...

ทางออกที่ดี ที่สุด จึงจักต้องพัฒนาตนให้เป็นแบบใด ? ให้เป็นปกติได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ก็จักรอดพ้น และ อยู่เหนือความไม่พอใจ...ที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

เขียน 16 Apr 2012 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)