อนุทิน 106950 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๒๑ |

"โรงเรียนทางเลือก"

โรงเรียน "ปัญโญทัย" ที่บริหารโดย "คุณหมอพร พันธุ์โอสถ"

ใช้ปรัชญาการสอนแบบวอลดอร์ฟ (รูดอร์ฟ สไตเนอร์)

มีประเด็นการสอนที่น่าคิดหลายจุึด อาทิเช่น

* โรงเรียนจะสอนให้เด็กอ่านหนังสือ ตอน ป.๓

(ก่อนหน้านั้นจะมีวิธีการสอนอ่านตัวอักษรตามวิธีการของโรงเรียน)

* ห้ามเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า ๑๔ ปี หรือ ม.๒ ดูีทีวีโดยเด็ดขาด เพราะโรงเรียนมองว่าเป็นการรบกวนการสมาธิในการเรียนการสอน

* โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตอนมัธยมปลาย เพราะเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด และไม่สนับสนุนให้นักเรียนหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้ว Copy and Paste

นี่เป็นโรงเรียนทางเลือกที่หลีกหนีกระบวนการเรียนการสอนจากกระแสหลัก

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและการสอนลูกของตัวเอง เชื่ออย่างไรก็สอนอย่างนั้น

แต่สิ่งที่พบได้ตรงกันคือ "ความสุข" ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในโรงเรียนลักษณะนี้ ไม่ใช่ "ความทุกข์" จากการแข่งขันเอาอะไรบางอย่าง

เขียน 16 Apr 2012 @ 18:55 () แก้ไข 16 Apr 2012 @ 23:59, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ปรัชญาของ สไตเนอร์ เป็นอย่างไรค่ะ

เขียนเมื่อ 

คุณหมอบางเวลา ลองหาคำตอบจาก ...

* การสอนแบบวอลดอร์ฟจะพัฒนาเด็กได้อย่างไร (อันนี้พื้นฐานปรัชญาครับ)

* การ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามแนวของ Rudolf Steiner (พัฒนาการและัวัยของมนุษย์)

;)...

เขียนเมื่อ 

สำหรับคนที่เลี่ยงระบบไม่ได้ ก็คงต้องสอนลูกให้เรียนอย่างมีความสุข ไม่ต้องแข่งกับใคร เพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้วัดลูกด้วยการแข่งกับใคร พี่โอ๋ดูจากลูกตัวเองแล้วคิดว่า วิธีนี้ใช้ได้นะคะ อยากให้ลูกมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ได้ในทุกๆที่ มุมมองของพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญค่ะ จะรอให้บ้านเรามีโรงเรียน มีครูที่เข้าใจเด็กคงจะไม่ทัน

เขียนเมื่อ 

ปัจจุบัน มีพ่อแม่หลายคนที่เลือกเส้นทางนี้ให้ลูกครับ คุณ โอ๋-อโณ ;)...

แต่ปัญหาที่ในบ้านเรา คือ

๑. ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนประเภทนี้ต่อภาคเรียนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับโรงเีรียนของรัฐ เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนและรัฐมิได้สนับสนุนงบประมาณแต่อย่างใด ทำให้โรงเรียนต้องดูแลตัวเอง ดังนั้น ครอบครัวที่ฐานะไม่มั่นคงพอ ส่งเรียนลำบากครับ

๒. รัฐ (กระทรวง ศธ. บนหอคอยงาช้าง) เชื่อมั่นหลักสูตรที่มาจากส่วนกลางมากกว่าท้องถิ่น หรือให้อิสระในความคิดต่อโรงเีรียนรัฐ ดังนั้น แม่แบบมาจากรัฐ การประยุกต์ใช้ในโรงเรียนรัฐน้อยมากครับ

"ความสุข" คือ โรงเรียนทางเลือกแบบนี้ครับ คุณ โอ๋-อโณ ;)...