อนุทิน #106937

วันนี้อยู่เวร เรือนรับแขก ที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ทำหน้าที่

ดูแลการเซนเข้าออกของนักศึกษา....

เขียน:

ความเห็น (0)