อนุทิน 106937 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้อยู่เวร เรือนรับแขก ที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ทำหน้าที่

ดูแลการเซนเข้าออกของนักศึกษา....

เขียน 16 Apr 2012 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)