อนุทิน 106936 - ครูตาแว่น

ไอน์สไตน์กล่าวว่า “ถ้าคุณต้องการมีชีวิตอย่างมีความสุข ผูกชีวิตไว้กับเป้าหมาย ไม่ใช่กับคนหรือสิ่งของ”

เขียน 16 Apr 2012 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)