อนุทิน 106888 - ยูมิ

ยูมิ

จิตดิ้นรนมองกลับกลอกลิงหลอกเจ้า กิเลสเล้าโลมลมปากอยากฝันหา หลงเพลิดเพลินเจริญใจไร้วิชชา สติมาปัญญาเกิดประเสริฐเอย

เขียน 15 Apr 2012 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)