อนุทิน 106860 - pornpain EN phunumyoy

การทำงานในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลต่างๆ นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ด้านบุคลากรตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมแล้ว ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยและการให้การบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  

เขียน 14 Apr 2012 @ 18:44 () แก้ไข 15 Apr 2012 @ 12:40, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เหนื่อยแทนค่ะ