อนุทิน 106860 - pornpain EN phunumyoy

  ติดต่อ

การทำงานในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลต่างๆ นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ด้านบุคลากรตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมแล้ว ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยและการให้การบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เหนื่อยแทนค่ะ