อนุทิน 106855 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๐๗ |

"ขอเพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่เป็น"

ชีวิตไม่ใช่ "ทางตรง"
แต่เป็น "ทางแยก"
เป็น "ทางแยก" ที่เราต้องเลือกว่าจะไป "ซ้าย" หรือ "ขวา"
บางครั้งก็ "สมหวัง"
บางครั้งก็ "ผิดหวัง"
คำถามสำคัญของชีวิตจึงไม่ใ่ช่ "ทำอย่างไรให้ได้ตามที่หวัง"
แต่เป็น "ทำอย่างไรเมื่อผิดหวัง"
เพราะ "ทางแยก" ที่ต้องเลือกในวันนั้น
ไม่ใช่ "ซ้าย" หรือ "ขวา"
แต่เป็น "ขึ้น" หรือ "ลง"
จะคิดเป็น "บันไดขาขึ้น" หรือ "บันไดขาลง"
เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนแปลงอนาคตได้
ขอเพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่เป็น
และทำวันนี้ให้ดีที่สุด

"หนุ่มเมืองจันท์"

เขียน 14 Apr 2012 @ 13:38 () แก้ไข 14 Apr 2012 @ 13:38, ()


ความเห็น (0)