อนุทิน 106822 - พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

เถลิงศกด้วยสงกรานต์

ฉ่ำเย็นชุมกายจิต

ตรองจิตทุกสิ่งอัน

กอรปกิจเป็นสุข.

เขียน 13 Apr 2012 @ 09:35 () แก้ไข 13 Apr 2012 @ 09:35, ()


ความเห็น (0)