อนุทิน 106806 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๐๑ |

"หาความสุข"

บางครั้ง...
เราต้องกล้าปล่อยใ้ห้ชีวิตเดินไป
ปล่อยหัวใจให้เดินเล่น
แล้วสั่งว่า...ไปหาให้เจอ "ความสุข"
ไ่ม่สนุก...อย่ากลับมา

หนุ่มเมืองจันท์

เขียน 12 Apr 2012 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)