อนุทิน 106801 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๔๙๘ |

"ประสบการณ์"

"ประสบการณ์" ที่เรื่องเดียวที่ไม่มีใครสอนเราได้

ต้องเรียนรู้เองเพียงอย่างเดียว

(หนุ่มเมืองจันท์.  ดีที่สุดในสิ่งที่เป็น.  กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๕)

  เขียน:  

ความเห็น (0)