อนุทิน 106799 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

โดยพื้นฐานจิตบุคคล ที่จะสามารถพัฒนาจิตวิญญานให้อ่อนน้อมตรงต่อสัจจะ...ทั้งโดยสมมุติ และ ปรมัตถ์ ได้นั้น ต้องอาศัยพลังแห่งสัมมาปัญญาที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ประกอบบทเรียนแห่งชีวิตที่เพาะบ่มตนเองมากพอสมควร เพื่อก้าวพาตนผ่านด่านแห่งกระแสที่จิตเคยติดหลง

บรรดาโลกธรรม-อำนาจ-ความเก่ง-ความหล่อ-ความสวย-ความที่ได้มีโอกาสทางการศึกษามาสูง ๆ ทั้งหลายเหล่านั้น ที่สั่งสมลงจนเป็นอุปาทานในจิต เจ้ายศ เจ้าอย่างไปตามฐานะที่ตนเป็นอยู่ นั้นแหละ คือ โจทย์ใหญ่ในแต่ละคนที่จะได้เรียนรู้...

ในเส้นทางการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะสังคมสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงทำการล้างโจทย์ให้แต่ละคนโดยสิ้น...เพียงเรื่อง การอ่อนน้อมถ่อมตนตามสมมุติธรรมดา ๆ ก็ยังคงปฏิบัติ เคารพ อ่อนน้อมกันตามลำดับแห่งอายุพรรษา

แม้เจ้าผู้น้องที่มาอุปสมบททีหลังจะยิ่งใหญ่ปานใดก็ต้องมาอ่อนน้อม ต่อ ผู้บวชก่อนโดยลำดับ แม้ผู้บวชทีหลังจะอายุมากกว่า ผู้บวชก่อน ก็ต้องน้อมเคารพ

เมื่อสามารถเข้าใจและสอบผ่าน ดังตัวอย่าง...เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นำมากล่าวนี้ได้แน่ชัดแล้ว... นั่นแหละจักคือ จุดเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนาตน พัฒนาภูมิธรรมแห่งตนให้สูงขึ้น จักเกิดประโยชน์ตน - ประโยชน์ท่าน โดยครบสมบูรณ์ขึ้นโดยจริงแท้...

เขียน 12 Apr 2012 @ 17:28 ()


ความเห็น (0)