อนุทิน 106789 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๙๖ |

"เมืองเชียงใหม่ อายุ ๗๑๖ ปี"

จารึกวัดเชียงมั่น (วัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่) กล่าวว่า เืมื่อครั้งเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังรายทรงชวนพระสหาย คือ พ่อขุนรามคำแหงแห่งเมืองสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งเมืองพะเยา มาร่วมหารือเพื่อวางแผนสร้างเมืองเชียงใหม่ จนสร้างเมืองสำเร็จเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๑๘๓๙ (คือวันนี้ ครบรอบ ๗๑๖ ปี เมืองเชียงใหม่)

เขียน 12 Apr 2012 @ 12:24 () แก้ไข 12 Apr 2012 @ 12:24, ()


ความเห็น (0)