อนุทิน #106788

ปัจจัยที่ทำให้เราพัฒนางาน ใน รพ คือ มาตรฐาน และนวัตกรรม ความรู้ และสังคมรอบข้างที่เปลีี่ยนแปลงไปเสมอ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ผมเพิ่มเรื่อง การจัดการความรัก เเละการจัดการความรู้นะครับ รวมไปถึงวิธีวิทยาต่างๆที่ขับเคลื่อนองค์กรผ่าน KM เช่น การถอดบทเรียน,AI เป็นต้น