อนุทิน 106788 - kmsabai

kmsabai

ปัจจัยที่ทำให้เราพัฒนางาน ใน รพ คือ มาตรฐาน และนวัตกรรม ความรู้ และสังคมรอบข้างที่เปลีี่ยนแปลงไปเสมอ

เขียน 12 Apr 2012 @ 11:50 () แก้ไข 12 Apr 2012 @ 14:55, ()


ความเห็น (1)

ผมเพิ่มเรื่อง การจัดการความรัก เเละการจัดการความรู้นะครับ รวมไปถึงวิธีวิทยาต่างๆที่ขับเคลื่อนองค์กรผ่าน KM เช่น การถอดบทเรียน,AI เป็นต้น