อนุทิน 106783 - pornpain EN phunumyoy

ความรู้ที่มากด้วยคุณค่า และหาได้ยากคือความรู้ของผู้ที่มีความชำนาญจากการปฏิบัติจริง และจะมีคุณค่าต่อคนอื่นๆ ตลอดไปหากความรู้นี้ได้มีการถ่ายทอดและมีการรับอย่างมีคุณค่าของคนรุ่นต่อไป

เขียน 12 Apr 2012 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)