อนุทิน #106776

  ติดต่อ

คิดและประสานงาน วางแผนการจัดเวทีนั่งพูดคุย

"ประสบการณ์พัฒนาครู ฟา (facilitator)" เวทีพบกันของกลุ่ม ชุมชนวิทยากรกระบวนการใน gotoknow.org และ กลุ่ม the art of facilitation (ใน Facebook)

ที่จะจัดปลายเดือน พฤษภาคม 2555 นี้ ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงาน รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมาก ที่มีผู้สนับสนุนสถานที่จัดที่นับได้ว่าเป็นสัปปายะแห่งการเรียนรู้ "บ้านเรียนสมดุลชีวิต" http://www.mylovefamily.com/homeschool/ ห้อมล้อมไปด้วยสิ่งเเวดล้อมทางปัญญา

ทุกอย่างที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาที่พยายามจัดวงสนทนานี้ ด้วยจิตอาสากันอย่างเเท้จริง

ผมขอขอบพระคุณ อ.นุ >ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ (มศว.) และ ดร.จันทวรรณ ปิยวัฒน์ (มอ.) มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)