อนุทิน 106773 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

แก้ปัญหาแผ่นดิน เริ่มต้นที่ใจตนให้มีสัมมา...ก็เพียงบ่นกับตนเอง...

อ่านจิต ก่อนโพสต์ กระทู้

จักเห็นความแหลม ความทู่ เสมอ

จริงใจ เสียดสี ฉัน - เธอ

กลั่นจากใจ นำเสนอ สื่อออกมา..

หรือเพียงหมาย ระบือระบาย

หรือมุ่งหมาย หาทางไขแก้ ให้เกิดคุณ ให้เกิดค่า

หรือคือเพิ่มปัญหา ยิ่งมาก ๆ ออกมา

ตรวจตรอง แล..กระชับ อย่า..ให้สังคมอ่อนล้า ตั้งใจเริ่มต้นกันเถิด เจ้าคน

 

เขียน 12 Apr 2012 @ 05:53 () แก้ไข 13 Apr 2012 @ 16:31, ()


ความเห็น (0)