อนุทิน 106772 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ในความเป็นอยู่ ในการทำความดี มีความมั่นคงในศีล ที่เป็นปกติในระดับที่ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง...นับเป็นเรื่องที่ดีที่จะพัฒนา ให้อธิ..ยิ่งขึ้นต่อไปได้

บางคราว เรา ๆ ท่าน ๆ ต่างรู้ตนเองว่า...อาจทำได้เพียงต่อหน้า โดยเมื่อลับหลังทำไม่ได้ หรือ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ให้รู้ตนเพื่อจักได้ฝึกตน พัฒนาตนให้เข้มแข็งต่อ

หากใครใด..ที่รู้ตนเองว่า...ต้องฝืนอย่างมาก ๆ ทั้งโดยต่อหน้าและลับหลัง จักต้องทุ่มพลังวางมาด คุมเคร่งอยู่ให้ตรงตำรา... รู้ชัดในตนอยู่ว่า ที่ทำให้ทุกคนเห็นน่ะ..ไม่ใช่ตัวจริงตนเองหรอก ก็พึงสำนึกให้ตรงจริง

มีสัญชาติญานแห่งความเป็นคนตรง อย่าให้ใครต้องเกิดความเข้าใจผิด จนตนต้องหลงก่อบาปอยู่แล้ว ๆ เล่า ๆ

เขียน 12 Apr 2012 @ 04:39 ()


ความเห็น (0)