อนุทิน 106770 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๙๕ |

"หลักธรรมที่ชื่อว่า กาลามสูตร"

๑. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
๒. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
๓. อย่าปลงใจเชื่อ ตามคำเล่าลือ
๔. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
๕. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ
๖. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการอนุมาน
๗. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
๙. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าจะเป็นไปได้
๑๐. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

"ต่อเมื่อใดก็ตามรู้ เข้าใจด้วยตนเองว่า สิ่งใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ดี มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละ หรือจึงควรนำมาปฏิบัติ"

ใครปฏิบัติตามหลักการนี้ ย่อมจะได้ปัญญาที่แท้ที่เป็น "ความจริงสุดท้าย" มาใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำรงชีวิต กล่าวอย่างสั้นที่สุด เป้าหมายของกาลามสูตร ก็คือ ต้องการดึงเอาผู้ที่สนใจในธรรมของพระพุทธองค์ลงมาสู่การปฏิบัติ ด้วยการ ค้นหาความจริงจากความจริง ไม่ใช่ ค้นหาความจริงจากความเชื่อ

(จากบันทึก วิเคราะห์ตน : สำหรับการเป็นคนชอบอ่านหนังสือ)

เขียน 12 Apr 2012 @ 02:58 () แก้ไข 12 Apr 2012 @ 17:16, ()


ความเห็น (0)