อนุทิน 106764 - bop

bop

ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่มาทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงฯจะต้องทำโรงเรียนนี้ให้มีสวยงามมีภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองอยากส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือที่นี่ ผมได้ดำเนินการไปแล้วคือปรับปรุงการใช้สื่อทางไกล ด้วยการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ให้ครบทุกห้องเรียนๆสองเครื่องด้วยอุปกรณ์ติดตั้งโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐานจัดหาเครื่องรับสัญญาณทางไกลชนิดที่รับช่องสัญญาณอื่นๆได้มากขึ้น ตั้งแต่ห้องเรียนชั้นอนุบาสามขวบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์มีระบบอินเตอร์เนตที่ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถใช้สัญญาณไร้สายได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับครูใช้งานทุกห้องเรียน ปรับปรุงห้องสมุดให้อำนวยความสะดวกกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถเข้าอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุขจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการครูและนักเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงโรงเรียนให้สวยงามพร้อมรับการเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ด้วยการทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้งสองหลัง เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาซึ่งถูกใช้งานมานานมากกว่า ๓๕ ปี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนใหม่ทั้งหมด ซ่อมรั้วคอนกรีตที่ชำรุดจากการถูกรถยนต์ชนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ก่อนที่ผมจะมารับหน้าที่ ทาสีรั้วใหม่ทั้งหมด ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน ๑๘ กล้องเพื่อใช้ตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำให้สำเร็จที่โรงเรียนวัดสำโรงฯในช่วงเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ที่ผมมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียน 11 Apr 2012 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)