อนุทิน 106712 - ครูบาบินก้าว

  ติดต่อ

กฏ - กติกา ใด หรือ แม้กฏหมายสูงสุดแห่งรัฐ ฯ

จักไร้คุณค่า....

หากตราออกมาแล้วทำให้บุคคลที่เป็นคนดี มีศีลที่พัฒนาตนจนเป็นปกติแล้ว... ไม่สามารถจักก้าวสู่การทำประโยชน์ท่านได้ ด้วยต้องติดขัด หรือ ไม่ได้รับการเอื้อแห่งการตรากฏ - กติกา ฯลฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)