อนุทิน 106644 - สายลม

สายลม

เมื่อประพฤติตนตามวิถีแห่งธรรมจนเห็นผลที่เกิดกับตน. ทำให้มีแรงจูงใจและมีพลังอยากประพฤติธรรมต่อไปเรื่อยๆ.  รู้สึกเสียดายหากจะทำกระทำสิ่งใดๆ. ที่จะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางเสื่อม

เขียน 08 Apr 2012 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)