อนุทิน 106638 - WEEKHAM

WEEKHAM

การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใคร?

ถ้าคำตอบคือ เรา แล้วทำไม ณ บัด now ไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะ ถูกที่ ถูกสี ถูกถัง แยกขยะให้เป็น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เปิดปิดเมื่อเลิกใช้งาน เปิดแต่ที่จำเป็น มองความจำเป็นให้ออก ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติคือ น้ำ ใช้น้ำแต่พอดี ไม่สิ้นเปลือง เท่านี้ก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายได้แล้วน่ะ

การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ "เรา"แล้วจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆ คนใกล้ตัว ซึมซับตรงนี้ได้อย่างไร คำตอบ ไม่ยาก เราควรมีการสื่อสารสองทาง ให้เข้าใจ ย้ำคิดย้ำทำ ย้ำทุกครั้งที่เจอกัน ระยะเวลาพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์พวกเรา รณรงค์ส่งเสริม คำนี้คงคุ้นหู อยากให้คุ้นในการกระทำด้วย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องช่วยกัน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง แต่แกนนำสำคัญ ต้องใช้สิ่งจูงใจให้เกิดจิต ลึกๆๆลงไป  จนไปถึงใต้สำนึก  ซึมลึกเข้าไป เป็นการกระทำโดยอัตโนมัต

 

เขียน 08 Apr 2012 @ 18:02 () แก้ไข 08 Apr 2012 @ 18:07, ()


ความเห็น (0)